מכרז מס 1-2021 ינואר ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות

מכרז מס 1-2021 ינואר ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות