מכרז מס 1-2021 ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות

מכרז מס 1-2021 ביצוע עבודות קירות תומכים ורחובות