מכרז מס 1-2020 בניית אולם ספורט

מכרז מס 1-2020 בניית אולם ספורט