מכרז זוטא מס 8-2019 – מגרש דשא סינטטי

מכרז זוטא מס 8-2019 – מגרש דשא סינטטי