מכרז זוטא מס 7-2019 קיר תומך ועבודות אספלט 21

מכרז זוטא מס 7-2019 קיר תומך ועבודות אספלט 21