מכרז זוטא מס 6-2019 – פיתוח דרך הולכי רגל 27

מכרז זוטא מס 6-2019 – פיתוח דרך הולכי רגל 27