מכרז זוטא מס 5-2019 – עבודות ניקוז כביש ובריכת מקורות

מכרז זוטא מס 5-2019 – עבודות ניקוז כביש ובריכת מקורות