מכרז זוטא מס 5-2018 – רכישת ואספקת פסלים לכיכרות

מכרז זוטא מס 5-2018 – רכישת ואספקת פסלים לכיכרות