מכרז זוטא מס 4.2019 – עבודות אספלט וניקוז בשכונת דבה

מכרז זוטא מס 4.2019 – עבודות אספלט וניקוז בשכונת דבה