מכרז זוטא מס 2-2021 ביצוע עבודות בית קברות אורתודוקסית – ראמה

 מכרז זוטא מס 2-2021 ביצוע עבודות בית קברות אורתודוקסית – ראמה