מכרז זוטא מס 2-2019 – התקנת פסלים בכיכרות

מכרז זוטא מס 2-2019 – התקנת פסלים בכיכרות