מכרז זוטא מס 1-2020 קירות תומכים ואספלט

מכרז זוטא מס 1-2020 קירות תומכים ואספלט