מכרז הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב – מס 07-2019

מכרז הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב – מס 07-2019