ישיבת מליאה מן המנין מס_ 12 לשנת 2015

ישיבת מליאה מן המנין מס_ 12 לשנת 2015