ישיבת הנהלה מקדימה למליאת המועצה מס_01 לשנת 2018

ישיבת הנהלה מקדימה למליאת המועצה מס_01 לשנת 2018