ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המועצה מס_ 3 לשנת 2018

ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המועצה מס_ 3 לשנת 2018