ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המועצה מס_ 2 לשנת 2018

ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המועצה מס_ 2 לשנת 2018