טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור