טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזק

טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזק