חוק עזר לכפר ראמה (אגרת ביוב) – 1999

חוק עזר לכפר ראמה (אגרת ביוב) – 1999