הארכת מכרז אולם ספורט 1-2020

הארכת מכרז אולם ספורט 1-2020