הארכת מועד להגשת מכרז מס 2-2019

הארכת מועד להגשת מכרז מס 2-2019