בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריק

בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריק