פרוטוקולים 2015

ישיבת מליאה לא מן המנין מס_ 11 לשנת 2015להורדת הקובץ
ישיבת מליאה מן המנין מס_ 12 לשנת 2015להורדת הקובץ