Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מכרזים 2019

הארכת מועד להגשת מכרז מס 2-2019
מכרז מס 2-2019 הכנת תוכנית מפורטת על קרקע פרטית
מכרז דשא סינטטי לפרסום בעיתון
מכרז זוטא מס 2-2019 - התקנת פסלים בכיכרות
מכרז זוטא מס 4.2019 - עבודות אספלט וניקוז בשכונת דבה
מכרז זוטא מס 5-2018 - רכישת ואספקת פסלים לכיכרות
מכרז זוטא מס 5-2019 - עבודות ניקוז כביש ובריכת מקורות
מכרז פומבי מס 6-2019 קניון נעלם שלב ב - ראמה
מכרז זוטא מס 6-2019 - פיתוח דרך הולכי רגל 27
מכרז זוטא מס 7-2019 קיר תומך ועבודות אספלט 21
מכרז מס 7-2019 הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב
מכרז הכשרת שביל תיירותי בגרעין העתיק -שלב ב - מס 07-2019
מכרז פומבי מס 8-2019 הקמת משחקיה ספריה ציבורית
מכרז זוטא מס 8-2019 - מגרש דשא סינטטי
מכרז עבודות פיתוח משרד הפנים 2019 לפרסום
מכרז זוטא מס 9-2019 בית קברות לטיני ראמה
מכרז פומבי מס 10-2019 פיתוח דרכים חקלאיות 2018
מכרז פומבי מס 11-2019 נגישות מבני המועצה ראמה