טפסים

בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריקלהורדת הקובץ
טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזקלהורדת הקובץ
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבורלהורדת הקובץ
קריטריונים להנחת ארנונהלהורדת הקובץ